”Det är något speciellt med förväntningarna och kärleken till det ofödda barnet.”

— ”Det är något speciellt med förväntningarna och kärleken till det ofödda barnet.”