Gravid

”Det är något speciellt med förväntningarna och kärleken till det ofödda barnet.”